2008

Lillebergin sukuseuran järjestyksessä neljäs varsinainen vuosikokous pidettiin aurinkoisessa säässä Ruikan Erän pirtillä lauantaina 12.7.2008. Paikalle oli kokoontunut 45 osallistujaa. Kokous aloitettiin yhteislaululla, jonka jälkeen käytiin varsinainen kokous sukuseuran puheenjohtajan Markku Lillebergin johdolla.

Kokouksen alkuun esiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätökset, vuosikertomus, tilintarkistajien lausunto, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelma on luettavissa tämän tekstin lopussa. Uudeksi jäsenmaksuksi päätettiin 20e/kolme vuotta. V. 2008-2010 jäsenmaksuja kerättiin kokouksessa ja ne voi myös maksaa seuran tilille Nordea 110730-625784. Koska sukuseuramme toiminta perustuu suurelta osin jäsenmaksutuotoille, on erittäin tärkeää, että mahdollisimman monet liittyvät jäseniksi. Ilman jäseniä sukuseura ei pysty toimimaan.

Puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle valittiin yksimielisesti Markku Lilleberg Väinö Ilmarin sukuhaarasta. Muut jäsenet ovat:

Eelis Valtterin sukuhaarasta Soile Lindblad

Dagmarin sukuhaarasta Erkki Riikonen

Kaisa Olivian sukuhaarasta Juhani Posio

Frans Edvinin sukuhaarasta Esko Lilleberg

Kustaa Edvardin sukuhaarasta Tapio Lilleberg

Olli Vilhon sukuhaarasta Raija Lantto

Sofia Elinan sukuhaarasta Seija Matinmikko

Toivo Johanneksen sukuhaarasta ei saatu edustajaa hallitukseen.

Kokouksessa tuotiin esille Martinin ja Elsa Kristiinan haudan tilanne. Martinin ja Elsan hauta sijaitsee Rovaniemen kolmannella hautuumaalla lohkossa 3. Hauta on tällä hetkellä huonossa kunnossa. Haudalla on pieni hautakivi, jonka kirjoitus on lähes täysin hävinnyt. Lisäksi ruoho on epätasaisesti kasvanut. Sukulaisten toimesta haudalle on tuotu joitain kukkaistutuksia.

Päätettiin, että suvun perustajajäsenten hauta tulee saattaa asianmukaiseen kuntoon. Hautakivi uusitaan ja haudan hoito annetaan seurakunnalle. Sukuseura maksaa haudan hoidon. Lisäksi keskusteltiin Priitta Sofian haudan olinpaikasta ja rohkaistiin sukuseuralaisia ottamaan tämä selville.

Lopuksi keskusteltiin kokouksen ajankohdan muuttamisesta pois kesälomakaudelta, mutta koska nykyinen ajankohta on enemmistölle hyvä, tähän ei tehty muutoksia. Seuraava sukukokous pidetään heinäkuun toisena viikonloppuna 2011.

Varsinaisen kokouksen jälkeen kuultiin Risto Lillebergin esitelmä Kustaa Edvardin perheestä. Esitelmä on luettavissa kohdassa 'tarinoita'.

Sukujuhlassa pidettiin myös seuran ensimmäiset viralliset tikanheittomestaruuskisat. Tähän leikkimieliseen, mäkäräpilven keskellä kisattuun kilpailuun uskaltautui 24 kilpailijaa. Naisten sarjan voiton nappasi Eila Sandqvist, toiseksi tuli Raija Lantto ja kolmanneksi Seija Matinmikko. Miesten sarjan voiton vei Martti Ryynänen, toiseksi heitti Ilkka Sandqvist ja kolmanneksi Hannu Leppänen.

Lopuksi arvottiin arpajaisten palkinnot ja onnelliset voittajat saivat sukuvaakunatuotteita ja suut makeiksi.

Kiitos kaikille mukana olleille ja aurinkoista kesää kaikille sukuun kuuluville!

Kokuksessa hyväksytty toimintasuunnitelma:

LILLEBERGIN SUKUSEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous pidetään aikaisemman päätöksen mukaisesti heinäkuussa 2008 Ruikan Erän pirtillä Ruikassa. Hallituksen kokouksia on vuosittain tarpeen mukaisesti.

TOIMINTA

Toiminnan päätarkoitus on Lillebergin sukuseuran sääntöjen 3§:n mukainen toiminta.

Tarkoitus on saada kaikki sukumme tiedot yhteiseen kansioon. Yhteisestä tietopankista puuttuu vielä Toivo Johanneksen sukuhaaran tiedot. Myös jo saaduista sukuhaaroista tarvitaan täydennyksiä ja tietoja tapahtuneista muutoksista.

Tavoitteena on saada Martinin hauta kunnostettua asianmukaiseen kuntoon.

Internet sivuston www.lilleberg.fi kautta on tarkoitus välittää tietoa suvusta ja lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Jäsenten toivotaan kirjoittavan kertomuksia suvustamme ja toimittavan myös kuvamateriaalia sivuille.

Sukuvaakunatuotteiden myyntiä jatketaan ja valikoimaa laajennetaan, uutena mm. brodeerattu kangasmerkki.

Jäsenmaksun maksaneiden jäsenmäärä on suhteellisen pieni. Toivomme jokaisen sukuumme kuuluvan liittyvän jäseneksi ja näin vahvistavan sukuseuraamme ja yhteenkuuluvaisuutta. Erityisesti toivomme nuorten innostuvan sukuseuratoiminnasta ja näin viemään sukuseura-aatetta eteenpäin.