2019

Kuvia sukukokouksesta 13.7.2019. Kun klikkaat kuvaa, näet sen suurempana.

Kuvaaja: Markku Lilleberg, copyright: Lillebergin sukuseura.

https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/Jaakko%20ja%20Marja-Leena.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/Sukuseura%202.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/Sukuseura%203.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/Sukuseura%204.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/Sukuseura%205.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%206.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%207.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%208.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%209.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%2010.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%2012.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%2013.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura11.jpg
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura%2014.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/Sukuseura%20I.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura16.JPG
https://sites.google.com/site/lilleberginsukuseura/sukukokoukset/2019/sukuseura17.JPG

Sukukokouksen pöytäkirja:

LILLEBERGIN SUKUSEURA RY

ROVANIEMI

97170 JAATILA

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika 13.7.2019

Paikka Ruikan Erän pirtti, Pysäkkitie 5, 97140 Rovaniemi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Paavo Lilleberg avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Lilleberg, sihteeriksi Marja-Leena Puittinen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Lämsä ja Seija Matinmikko

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Kokouksesta on ollut ilmoitukset Lapin Kansassa (4.7.2019), Lillebergin Sukuseuran sivuilla sekä Sukuseuran Facebook-sivustolla ja kokous on kutsuttu määräaikana koolle. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi esitetyn muotoisena.

6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

Tilinpäätös on ainoastaan vuodelta 2017, koska pankista ei ole saatu tiliotteita.

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Jäsenmaksujen suuruudeksi päätettiin 30,00 € sukukokousten välinen aika.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Lilleberg. Hallitukseen valittiin Paavo Lilleberg, Jorma Lilleberg, Anu Gröhn, Seija Matinmikko, Leila Juntikka, Juhani Posio Marja-Leena Puittinen sekä Rauni Honkala. Hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Lilleberg, rahastonhoitajaksi Anu Gröhn ja sihteeriksi Marja-Leena Puittinen.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajiksi valittiin Marjatta Harjutsalo ja Mika Lilleberg, varatilintarkastajiksi valittiin Markku Lilleberg ja Raija Lantto.

11. Sukukokousten aikaväli.

Sukukokouksen aikaväliksi päätettiin kaksi ( 2 ) vuotta.

12. Muut esille tulevat asiat.

Lehti-ilmoituksessa noudatetaan sääntöjen mukaan toimintaa.

Sihteeri Marja-Leena Puittinen valtuutettiin hoitamaan sukuseuran pankkiasiat kuntoon.

Sukuseuran vaakunankäyttö vapautetaan kaikille sukuun kuuluville, ennen se on ollut sallittua vain jäsenmaksun maksaneille.

Lillebergin sukuhaudan kivi on vaihdettu.

Tuli ehdotus, että keino millä saadaan nuorempia osallistumaan sukukokouksiin olisi järjestää sukuhaarojen kesken tapaamisia, missä nuoremmat tutustuisivat sukulaisiinsa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen