2022

Sukukokous pidettiin 9.7.2022 Ruikan Erän pirtillä. Kuvien alapuolelta löytyy sukukokokouksen pöytäkirja.

Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Lilleberg ja sihteeri Marja-Leena Puittinen


Jorma Lilleberg esitteli tutkimustaan Martinin sisarusten perheistä.


Puheenjohtaja Jaakko Lilleberg toivotti Norjan sukulaisen Odd-Halvard Fossin tervetulleeksi.


LILLEBERGIN SUKUSEURA RY

ROVANIEMI

97170 JAATILA

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika 9.7.2022 klo 15:00 alkaen

Paikka Ruikan Erän pirtti, Pysäkkitie 5, 97140 Rovaniemi


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:20

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Lilleberg ja sihteeriksi Marja-Leena Puittinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Jorma Lilleberg ja Sakari Lilleberg.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että kokous on kutsuttu määräaikana koolle. Lehti-ilmoitus on ollut Lapin Kansassa 29.6.2022 ja sukuseuran nettisivuilla sekä facebook-sivuilla 21.6.2022.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

Esitettiin tilinpäätös, sihteeri luki vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 40,00 € / 2 vuotta, eli sukukokousten välinen aika. Päätettiin luopua ainaisjäsenyydestä niin, että uusia ainaisjäseniä ei enää oteta ja jotka sen ovat aikanaan maksaneet jatkuu se normaalisti.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lilleberg Väinö Ilmarin sukuhaarasta.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin:

Sakari Lilleberg Olli-Vilhon sukuhaarasta, Seija Matinmikko Sofia Elinan sukuhaarasta, Anu Gröhn Olli-Vilhon sukuhaarasta, Jaakko Lilleberg Kustaa Edvardin sukuhaarasta, Elina Ojaniemi Sofia Elinan sukuhaarasta ja Marja-Leena Puittinen Olli-Vilhon sukuhaarasta.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajiksi valittiin Marjatta Harjutsalo ja Tuula Ylimäki ja varatilintarkastajiksi valittiin Kristiina Sarkkinen ja Lauri Lilleberg.

10. Sukuseuran tulevaisuus.

Sukuseuran jäsenistö ikääntyy ja uusia jäseniä ei liity. Tämän vuoksi toivotaan kaikkien vievän sukuseuran merkitystä eteenpäin jotta saataisiin lisää jäseniä.

11. Muut esille tulevat asiat.

Sukuseuran tiedottamiseen toivottiin enemmän tiedotuskanavia, koska kaikki eivät ole facebookissa. Sukuseuran nettisivuja toivottiin myös päivitettävän. Mietitään vielä mikä olisi hyvä tiedotuskanava esimerkiksi sukukokouksesta tiedottamiseen, koska Meri-Lappilaiset eivät lue Lapin Kansa-lehteä.

Huutokaupataan Kalevalan 150-vuotis juhlalautanen ja Lillebergin sukuseuran isännänviiri (huutokauppa ei toteutunut, koska juhlaväki poistui paikalta ennen kuin ehdittiin huutokaupata niitä).

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:05