Perustaminen

Lillebergin sukuseuran perustamisen suunnittelukokous pidettiin v. 1999 Helsingissä muutaman aktiivisen sukumme jäsenen kesken. Tässä "Viikinkitapaamisessa" keskusteltiin sukuseuran perustamisesta ja päätettiin aloittaa valmistelut sukuseuran perustamiseksi.

Valmisteleva kokous pidettiinkin jo samana vuonna Rovaniemellä ja suhtautuminen oli innostunutta. Varsinainen perustamiskokous pidettiin elokuussa 2000 Petäjäskoskella. Tuolloin päätettiin perustaa Lillebergin Sukuseura ja hyväksyttiin säännöt sekä valittiin sukuseuran hallitus. Kokouksessa oli läsnä n. 120 sukuumme kuuluvaa henkilöä.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun jäsenistöä, sen vaiheita ja historiaa, vaalia suku- ja sukulaisuusperinteitä sekä edistää jäsenten välistä yhteenkuuluvaisuutta.