2011

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 9.7.2011 Paikka Ruikan Erän Pirtti, Ruikka

1§ Kokouksen avaus

Markku Lilleberg toivotti osallistujat tervetulleeksi Lillebergin sukuseuran kokoukseen ja avasi vuosikokouksen.

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Lilleberg, sihteeriksi Raija Lantto ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Martti Ryynänen ja Veli Posio.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli toimitettu jäsenille määräajassa. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyn muotoisena.

5§ Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot

Esiteltiin sukuseuran tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat vuosilta 2008-2010 sekä luettiin tilintarkastajien lausunnot.

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Yksimielisesti myönnettiin tili-ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

7§ Vahvistetaan toimintasuunitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

Markku Lilleberg luki toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen ja ne vahvistettiin sellaisenaan. Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan ja seuraavan sukukokouksen kutsuun päätettiin laittaa mukaan jäsenmaksusta laskulomake.

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Riikonen Hallituksen jäseniksi valittiin Leena Puittinen, Juhani Posio, Soile Lindblad, Rauni Honkala, Anu Niskala, Raija Lantto ja Markku Lilleberg. Leena Puittinen valittiin sihteeriksi.

9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Veli Posio ja Pirjo Lilleberg-Wilen Varatilintarkastajiksi valittiin Albert Heikkilä ja Minna Nupponen

10§ Sukuseuran sääntöjen muutosehdotus: sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä myös Martinin sisarusten jälkeläiset

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11§ Yhteinen matka Fetsundiin

Erkki Riikonen esitteli idean yhteisestä matkasta Fetsundiin. Päätettiin jättää matkasta valmiin paketin suunnittelu ja esittely hallitukselle.

12§ Muut keskusteltavat asiat

Ei ollut muita.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti varsinaisen sukuseuran vuosikokouksen.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen

- Odd-Halvard Fossin esitys omasta suvustaan

- Odd-Halvard luovutti Fetsundin sukuvaakunan Lillebergin suvulle Suomeen, sukuseuran puheenjohtajalle Erkki Riikoselle

- Dagmarin sukuhaaran esittely päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen