Jäseneksi

Sukuseuran jäsenmaksu on 40e/sukukokousten välinen aika. Voit maksaa jäsenmaksun sukuseuran tilille: FI78 1107 3000 6257 84. Voit maksaa jäsenmaksun myös sukukokouksessa.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka on isän tai äidin puolelta Martin Lillebergin jälkeläinen tai sukulainen joko alenevassa polvessa tai tämän esivanhempien kautta tai on edellä mainittujen henkilöiden aviopuoliso, ottolapsi, huoltaja, näiden lähisukulainen tai -omainen. Sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä myös Martinin sisarusten jälkeläiset.

Lisäksi sukuseuran kokous voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön, jonka sukulaisuusedellytyksiä ei voida sitovasti osoittaa, mutta siihen on todennäköisiä perusteita tai joka toiminnallaan on sukuseuralle hyödyllinen.

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotias lapsi on seuran nuorisojäsen, joka on vapaa jäsenmaksuista. Sukuseuran ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka suorittaa jäsenmaksunsa kymmenkertaisena yhdellä kertaa.

Sukuseuran toiminnan kannalta on elintärkeää, että jäseniä on mahdollisimman paljon. Tervetuloa sukuseuran jäseneksi!