2017

LILLEBERGIN SUKUSEURA RY

ROVANIEMI

97170 JAATILA

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika 8.7.2017

Paikka Ruikan Erän pirtti, Pysäkkitie 5, 97140 Rovaniemi

Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja Paavo Lilleberg toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi vuosikokouksen. Lisäksi pidimme hiljaisen hetken poisnukkuneiden muistoksi.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Lilleberg, sihteeriksi Marja-Leena Puittinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Lämsä ja Martti Ryynänen, ja ääntenlaskijoiksi Pekka Lämsä ja Martti Ryynänen.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ollut ilmoitukset Lapin Kansassa (28.6.), Lillebergin Sukuseuran sivuilla (13.6.) sekä Sukuseuran Facebook-sivustolla (11.6.) ja kokous on kutsuttu määräaikana koolle. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi esitetyn muotoisena.

Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

Esiteltiin sukuseuran tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat vuosilta 2014 – 2016 sekä luettiin tilintarkastajien lausunnot.

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Yksimielisesti myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.

Marja-Leena Puittinen luki toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen. Jäsenmaksun suuruus päätettiin nostaa kolmeenkymmeneen euroon (30 €) ja osallistumismaksu vuosikokoukseen on edelleen 10 €. Päätettiin myös, että hallituksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua toimikaudeltaan korvauksena kokouskuluista.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Pyrittiin, että hallitukseen saataisiin mahdollisimman monesta sukuhaarasta edustajia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Lilleberg (Olli Vilhon sukuhaara) . Hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Posio (Kaisa Olivian sukuhaara), Rauni Honkala (Frans Edvinin sukuhaara), Jaakko Lilleberg (Kustaa Edwardin sukuhaara), Jorma Lilleberg (Väinö Ilmarin sukuhaara), Leila Juntikka (Toivo Johanneksen sukuhaara), Seija Matinmikko (Sofia Elinan sukuhaara), Anu Gröhn (Olli Vilhon sukuhaara) ja Marja-Leena Puittinen (Olli Vilhon sukuhaara).

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mika Lilleberg ja Marjatta Harjutsalo. Varatilintarkastajiksi valittiin Ilkka Sandqvist ja Pekka Lämsä.

10§

Sukukokouksen aikaväli

On tullut ehdotuksia sukukokouksen pitämisestä kahden vuoden välein, tätä ei saatu päätettyä ja se siirrettiinkin seuraavaan sukukokoukseen, joka pidetään vuonna 2019 sukuseuran kaksikymmentävuotisjuhlien merkeissä.

11§

Sukuhaudan kunnostus

Keskusteltiin sukuhaudan kiven kunnostuksesta, kivi on niin huonokuntoinen ettei sitä ole järkevää alkaa kunnostamaan. Paavo Lilleberg oli ottanut muutamista hautakivimalleista hintoja selville sekä selvittänyt minkä kokoisen kiven haudalle voidaan vaihtaa, lupa seurakunnalta kiven vaihtamiseen on olemassa. Päätettiin, että hallitus selvittää hintoja eri firmoilta ja kivi vaihdetaan. Jos sukuseuran varat eivät tähän riitä niin järjestetään sitten vaikka ”kolehti”.

12§

Muut esille tulevat asiat.

- Tuli ehdotus, että jos kokouksessa on läsnä Suomen kielen taidottomia olisi kohteliasta kysyä tarvitsisivatko he tulkkia.

13§

Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti varsinaisen sukuseuran vuosikokouksen.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen oli järjestetty ruokailu ja kahvit jälkiruuaksi.